Silosi za šljunak / drobljenac – masivno je bolje

Gradimo vaš armiranobetonski silos za sipke materijale od betona priređenog na mjestu ugradnje – masivno i izdržljivo.

Silosi za šljunak/drobljenac - Silosi za obrt i industriju - Betonski spremnici

Silosi za šljunak/drobljenac

Silosi za šljunak/drobljenac - Silosi za obrt i industriju - Betonski spremnici

Silosi za šljunak/drobljenac

Silosi za šljunak/drobljenac - Silosi za obrt i industriju - Betonski spremnici

Silosi za šljunak/drobljenac

Silosi za šljunak/drobljenac - Silosi za obrt i industriju - Betonski spremnici

Silosi za šljunak/drobljenac

Beton je čvrst, raspoloživ, fleksibilan građevni materijal jednostavan za obradu. Beton čini osnovicu od koje dobro razrađenim sustavima i iskustvom postižemo više. Našu opsežnu ponudu upotpunjuju pristupni otvor, ugradnja ljestava, postolja i rukohvata.

Naši armiranobetonski silosi stvaraju najbolje pretpostavke za održivo i ekonomično skladištenje i najviši stupanj automatizacije cjelokupnog postrojenja.