Posebne konstrukcije – individualitet sa sistemom

Planirali ste individualnu posebnu konstrukciju i želite njome postaviti primjer. Nama su visoko kompleksne i jedinstvene posebne konstrukcije izazov i možemo ukazati na brojne reference!

Posebne konstrukcije - Izgradnja industrijskih zgrada - WOLF System

Posebne konstrukcije

Posebne konstrukcije - Izgradnja industrijskih zgrada - WOLF System

Posebne konstrukcije

Posebne konstrukcije - Izgradnja industrijskih zgrada - WOLF System

Posebne konstrukcije

Posebne konstrukcije - Izgradnja industrijskih zgrada - WOLF System

Posebne konstrukcije

Posebne konstrukcije za izložbe ili prezentacije, posebna rješenja kod nosivih sustava, međuplatforme, podesti, dodaci stepenica, krovovi silosa, stajski mostovi, uređaji za dizalice, okrugle građevine i puno više od toga smo već realizirali. Bilo od čelika, betona, drveta ili stakla- mi ostvarujemo vašu individualnu konstrukciju za paušalnu cijenu.

Brzo i nekonvencionalno
Naše ime je postalo poznato i u području izrade sajamskih štandova. Naša specijalnost je izgradnja kompleksnih konstrukcija uz ogroman vremenski pritisak. Ugledni proizvođači automobila redovno vjeruju prilikom izrade sajamskih štandova kompetentnosti WOLF sistema.

Pošaljite nam svoj individualni projekt ili dopustite da vam mi projektiramo vašu posebnu konstrukciju.

Posebne konstrukcije - Izgradnja industrijskih zgrada - WOLF System