Krovni sustavi za osvjetljenje i prozračivanje

Različite sustave osvjetljenja i ventilacije, koje je razvio WOLF System, moguće je ugraditi u sve vrste krovnih konstrukcija.

Uz uobičajeni zatvoreni krovni sustav za osvjetljenje (valovite i trapezoidne ploče za osvjetljenje) moguće je ugraditi dodatne ventilacijske sustave. U tu se svrhu na vruće pocinčane konstrukcije montiraju akrilne ploče različitih dimenzija otporne na udarce. Dovod zraka se regulira kontinuirano podesivim kliznicima.

Naš program obuhvaća deflektore vjetra i mreže za zaštitu od ptica kao i izbor različitih upravljačkih mehanizama – električni ili termički sa senzorima temperature, vjetra i kiše. Kod posebnih zahtjeva za neometanim odvodom zraka dobro su rješenje sustavi kao što je otvoreni ili podizni vrh krova.

 

Sljeme krova „hladna staja“

 • širina otvora: 0,90 m, 1,40 m i 2,10 m
 • područje primjene: staja, hala
 • deflektor vjetra: obostran, aluminijski, obojen
 • konstrukcija: vruće pocinčani nosivi okvir, akrilne ploče otporne na udarce
 • po želji mreža za zaštitu od ptica

 

Sljeme krova „topla staja“

 • širina otvora: 0,90 m, 1,40 m i 2,10 m
 • područje primjene: staja, hala
 • regulacija pogona: mehanička
 • deflektor vjetra: obostran, aluminijski, obojeni, regulator odvodnog zraka kontinuirano podesiv
 • konstrukcija: vruće pocinčani nosivi okvir, akrilne ploče otporne na udarce
 • po želji mreža za zaštitu od ptica

 

Sljeme jednostrešnog krova „hladna staja“

 • otvor za odvod zraka: visina oko 0,35 – 0,40 m
 • područje primjene: staja
 • optimalan odvod zraka putem neometanog izlaza na najvišoj točki građevine
 • površine za osvjetljavanje mogu se postaviti na obadvije strane sljemena krova
 • po želji instalacija deflektora vjetra i mreže za zaštitu od ptica

 

Sljeme jednostrešnog krova s automatskim upravljanjem

 • otvor za odvod zraka: visina oko 0,35 – 0,40 m
 • područje primjene: staja
 • optimalan odvod zraka putem neometanog izlaza na najvišoj točki građevine
 • deflektor vjetra: obojen

 

Otvoreni vrh krova

 • širina otvora varijabilna – ovisno o širini građevine
 • područje primjene: staja
 • optimalan odvod zraka
 • deflektor vjetra: obojen, pomjeren unatrag s obadvije strane
 • pokrov okvira
 • konstrukcija: vruće pocinčani nosači

 

Podizni vrh krova

 • širina otvora 0,60 m, visina otvora oko 0,40 m
 • područje primjene: staja
 • optimalan protok zraka zbog neometanog odvoda, izolirani sljemenski pokrov sedlastog krova
 • robusna konstrukcija s vodilicama na ležajevima i pogonom na ozubljenu letvu
 • regulacija pogona: električna ili termička sa senzorom za temperaturu
 • senzor za vjetar i kišu po želji

 

Svjetlarnik na sljemenu krova

 • širina otvora kod krova s podrožnicama: 1,20 i 2,00 m
 • širina otvora kod krova s rožnicima: 0,83 i 1,25 m
 • područje primjene: hala
 • nema mogućnosti ventilacije zbog zatvorene izvedbe
 • akrilne ploče otporne na udarce