Staje za bikove – Wolf gradi sistematično

Realizaciju Vaše staje za bikove povjerite tvrtki WOLF System s dugogodišnjim iskustvom u tom području.

Staje za bikove

Staje za bikove

Staje za bikove

Staje za bikove

U velikom broju staja za bikove hranidbeni se stol postavlja u sredini prostora. Stoga se kao najpogodniji i najpovoljniji nosivi sustav nameće okvirna konstrukcija s dvostrukim ovjesom. Tako dobivena slobodna površina je korisna za držanje stoke u staji, ima fleksibilnu namjenu i mogućnost prilagodbe na broj grla stoke u staji.

Klimatiziranje
Čelični potpornji i ovješeni potpornji su u izvedbi I-konzola odnosno okruglih cijevi. Za izradu krovnih konstrukcija koriste se različite varijante. Kao i u slučaju drugih staja, kod staja za bikove se posvećuje posebna pažnja klimatizacijskim uvjetima. Koristimo vjetrozaštitne mreže i klizne ventilacijske stjenke na bočnim stranama građevine, ali i ventilacijske otvore na vrhu krova.