Bioplinska postrojenja – korištenje bioplina s dodanom vrijednošću

Bioplin je značajan izvor energije za budućnost i pogodan je za dobivanje struje i toplinske energije. Korištenje obnovljivih izvora energije nudi ekonomske i ekološke prednosti te služi kao dodatan oslonac u poljoprivrednoj industriji.

Bioplinska postrojenja - Spremnici za obrt i industriju - Betonski spremnici

Bioplinska postrojenja

Bioplinska postrojenja - Spremnici za obrt i industriju - Betonski spremnici

Bioplinska postrojenja

Bioplinska postrojenja - Spremnici za obrt i industriju - Betonski spremnici

Bioplinska postrojenja

Bioplinska postrojenja - Spremnici za obrt i industriju - Betonski spremnici

Bioplinska postrojenja

U bioplinskim postrojenjima je moguće koristiti primjerice stajski gnoj, kukuruz, travu, žitarice, biološki otpad i slično. Ostaci iz vrenja u bioplinskom postrojenju koriste se kao vrijedno gnojivo.

Prilagođena ponuda usluga
Gradimo predspremnike, prihvatne spremnike i spremnike za miješanje, fermentatore, sekundarne fermentatore i spremnike za konačno spremanje materijala odnosno ostataka i procjedne vode iz fermentacije. S tvrtkom WOLF System od jednog dobavljača dobivate toplinsku izolaciju za temeljne ploče, zidove i stropove te zaštitu za beton.