Silosi za poljoprivredne svrhe

WOLF System gradi vaše silose od armiranog betona u monolitskoj izvedbi i upotrebom specijalnog i samostalno razvijenog sustava metalnih oplata.

Sustav stabilnih čeličnih oplata omogućuje montažu nutarnjih i vanjskih oplata bez postavljanja zidnih sidra i odstojnih cijevi kroz zidove, čime je zajamčen najviši stupanj nepropusnosti.

Jednostavna izgradnja bez fuga
Naše spremnike gradimo bez fuga koje je inače potrebno zatvarati pod pritiskom ili dodatnim izlijevanjem. Kod naših spremnika nisu potrebni naknadni radovi za postizanje nepropusnosti!