Silosi za drvnu sječku – dobivanje energije bez fosilnog goriva!

U dobivanju energije iz biomase važan su resurs otpadni proizvodi iz poljoprivredne i šumarske proizvodnje i drvne industrije.

Silosi za drvnu sječku - Silosi za obrt i industriju - Betonski spremnici

Silosi za drvnu sječku

Silosi za drvnu sječku - Silosi za obrt i industriju - Betonski spremnici

Silosi za drvnu sječku

Silosi za drvnu sječku - Silosi za obrt i industriju - Betonski spremnici

Silosi za drvnu sječku

Silosi za drvnu sječku - Silosi za obrt i industriju - Betonski spremnici

Silosi za drvnu sječku

Najviši stupanj tehnike! 
Naše silose za drvnu sječku gradimo u monolitskoj izvedbi s integriranim otvorima za punjenje, vratima, oknima, prozorima i otvorima za ugradnju tehničke opreme. Naše dugogodišnje iskustvo i stalan razvoj jamče optimalnu funkcionalnost građevine uz ispunjavanje najviših sigurnosnih standarda. Silosi ispunjavaju najnovije zakonske predispozicije (protupožarna zaštita F90, zaštita od eksplozije VDI 3673). Našu ponudu upotpunjuje ugradnja ljestava, postolja, rukohvata i protupožarne opreme.