SPREMNICI ZA RASPRSKAVANJE UZ STABILNE ČELIČNE OPLATE

Spremnici za rasprskavanje se koriste za pohranjivanje vode za gašenje požara kod automatiziranih protupožarnih sustava (sprinklera).

Spremnike za rasprskavanje gradimo kao samostojeće objekte ili podzemne spremnike. Armiranobetonski okrugli spremnici tvrtke WOLF System odlično su rješenje za pohranjivanje vode za rasprskavanje.

Vaš spremnik za vodu za rasprskavanje gradimo u monolitskom načinu gradnje i pomoću specijalnih metalnih oplata nastalih u vlastitom razvoju i vlastitoj konstrukciji. Naš sustav stabilnih čeličnih oplata omogućuje montažu nutarnjih i vanjskih oplata bez postavljanja zidnih sidra i odstojnih cijevi kroz zidove, čime je zajamčen najviši stupanj nepropusnosti.

Preciznošću i iskustvom osiguravamo najbolju funkcionalnost i ekonomičnost Vaše građevine.

Zatražiti kontakt i katalog

Rado ćemo vam poslati podrobnije informacije.

Upiti