KUĆNE OTPADNE VODE / SEPTIČKE JAME / MALI UREĐAJI ZA TALOŽENJE KVALITETU ODLIKUJE DISKRETNOST

Mali uređaji za taloženje odnosno septičke jame služe pročišćavanju i zbrinjavanju kućnih otpadnih voda iz jednog ili više stambenih objekata koji nisu priključeni na javni kanalizacijski sustav i kod kojih količina otpadnih voda iznosi do 50 ES (ekvivalent stanovnika).

WOLF System gradi spremnike okruglog presjeka od armiranog betona u monolitskoj izvedbi i pomoću našeg specijalnog metalnog sustava otplata iz vlastite proizvodnje i nastalog u vlastitom razvoju. Sustav stabilnih čeličnih oplata omogućuje montažu nutarnjih i vanjskih oplata bez postavljanja zidnih sidra i odstojnih cijevi kroz zidove, čime je zajamčen najviši stupanj nepropusnosti.

Po želji isporučujemo rastavne zidove i potopne zidove za biološke postupke pročišćivanja. Naše spremnike proizvodimo bez fuga tako da nisu potrebni naknadni radovi za postizanje nepropusnosti!

Zatražiti kontakt i katalog

Rado ćemo vam poslati podrobnije informacije.

Upiti